Hjärtligt välkommen till BeeLab – en miljö för Digitalt uppkopplade bikupor!

Mobil app

Användarvänligt

Statistik

Dokumentation

Alla HSB Living Lab involverade företag/partners:

Bakgrund

Bidöden är svår och det behövs mycket mera forskning, och insamling av data för att se vad som händer med bina och bisamhällen, i olika miljöer (även i stadsmiljöer, där det finns ett ökat intresse för bisamhällen!).

Vi tror att det här projektet / den här tjänsten kan vara mkt viktigt för att ”dra igång” ett sådant initiativ, och då direkt riktat mot global långsiktig ”Hållbarhet och Biologisk Mångfald”, för dessa livsviktiga insekter.

Det här projektet drivs initiallt av HSB Living Lab i Göteborg och vill därför använda miljön runt HSB Living Lab, som en nod i projektet, både vad gäller marknadsföring (få ut mer info om HSB Living Labs och BeeLab dvs våra digitalt uppkopplade bisamhälle), samt öka kunskapen om användandet av sensorer hos bin, insamling av nationell data i en central molntjänst, och mycket med mera…..

 Moltjänsten och sensorer i kuporna –

i samverkan

Biodlare i Sverige idag behöver en central tjänst där sensordata och information om olika bisamhällen kan lagras och jämföras. Samt man behöver också någon som är duktig på sensorer och insamling av data, för att kunna forska och ta fram allt underlag.

Med denna tjänst, BeeLab, via HSB Living Lab, så försöker vi nu bidra till att skapa just en arena där biodlarna får en nationell tjänst och där man kan få mkt bättre koll på sina samhällen. HSB Living Lab har under flera år arbetat med just sensorer och olika typer av digitala tjänster och ger oss därmed en plattform att utgå ifrån, med kunskap och erfarenhet. 

Vi hoppas även automatiskt t.ex. kunna detektera dåliga eller svaga samhällen där insatser snabbt kan sättas in, eller till och med i framtiden större utbrott av Varroa Kvalster angrepp, eller varför inte samhällen som är på väg att insjukna i Amerikansk Yngelröta, eller andra allvarliga sjukdomar.

Möjligheterna på sikt är enorma, även om vi i dagsläget börjar i liten skala med sensorer för vikt, temperatur, luftfuktighet, osv i ett fåtal bisamhällen. 

Det finns idag snart ca. 15.000 biodlare i ca. 270 lokala föreningar och en Riksorganisation (Biodlarna.se) som vi samarbetar med. Och vi vill försöka göra det lätt för alla biodlare i Sverige att kunna delta, om man vill!  

Strategi & Roadmap

I Göteborg finns sedan flera år ett projekt som heter HSB Living Lab. Det är en arena där man skapat ett hus med lägenheter där personer bor och som samtidigt är en forskningsplats med sensorer och annan utrustning för att verka för långsiktighet och smarta lösningar. Vi vill därför utveckla ”BeeLab” med samma tanke och målbild, och vi har fått en initial budget från HSB Living Lab-projektet för att köra igång detta projekt!

Realtids- och historisk data

Vi kommer att få fram en mängd olika mätdata som kommer att kunna visas i realtid just när de inträffar. Vårt mål är dessutom att kunna sätta olika larm beräknade efter händelser eller olika nivåer som man inte vill se inträffa. Det kan t.ex. vara nedåtgående temperatur, eller snabba viktförändringar – både upp och ner i form av bidöd, svärmning eller t.ex. starkt drag. Den historiska- och jämförelsedatan kommer dessutom att kunna ge ovärderlig information om t.ex styrkan på samhällen i jämförelse med andra (i området eller nationellt), eller om något samhälle långsamt degenererar, och kanske skulle må bra av ett Drottningbyte eller noggran översyn eller liknande.

Utveckling

Vi utvecklar nu parallelt både en ny typ av bikupa, med gammal Smålandskupa som förlaga- dvs en trågkupa där elektronik och smarta lösningar kan förvaras i kupan, samt en molntjänst där all information som samlas in kommer att finnas. Kupan i sig kommer att innehålla flera olika sensorer för att kunna mäta och ta fram olika värden från bisamhället. Det kommer t.ex. att vara temperatur, luftfuktighet, vikt, och en del annat. Tanken är även att kunna jämföra data mellan flera olika samhällen och på så sätt via t.ex. den historiska datan även möjligen kunna förutse olika typer av sjukdommar, händelser med mera. Vi vill gärna se att detta växer fram i samarbete med ALLA som vill vara med i projektet….

Projektets tidsrammar

Projektet startade så smått i slutet av juni 2019 och kommer att pågå 3 år framåt. Vårt mål är att under augusti 2019 så kommer de första tre bisamhällena att vara uppkopplade och börja spara data. Under sommaren 2019 utvecklas prototyper av både en ny bikupa (Smålandskupan 2.0), en så kallad ”Gateway” som kommer att monteras in i kuporna (med olika sensorer) samt en molntjänst med en applikation, som kommer att nås från denna webb-plats.

Exempel på sensordata

Vikt

Om man kan mäta vikten kontinuerligt från en bikupa så finns det flera områden som man kan bevaka…. Om tex. vikten i kupan snabbt minskar under sommaren så kan man misstänka en svärmning. Om allt ser bra ut så kommer kupans vikt att öka under sommaren när bina drar in honung och man kan då även göra en bedömning när det kan vara dags att hämta ramar och slunga ur honungen. Det finns flera andra intressanta användningsfall för denna typ av sensordata, speciellt om man jämför mot historisk information! 

Temperatur

Temeperatur är intressant för att se hur bisamhället mår. En bra konstant temperatur visar på ett startkt och normalt samhälle. Skulle temperaturen börja minska så kan man få varningssignaler att allt inte står rätt till. 

Luftfuktighet och lufttryck

Kopplingen mellan luftfuktighet och lufttryck och vikt kan vara intressant för att se hur bina arbetar vid olika vädersituationer och hur mycket honung som då produceras. 

Streamad video/ljud från kupan

Som vanligt så är det både kul och mycket intressant att studera rörliga bilder från en bikupa. Som biodlare kan man verkligen inte se sig trött på de små flitiga varelserna! Men vi tänker oss också att i framtiden försöka koppla olika programvaror eller artificiell intelligens (AI) till dessa bilder/video för att t.ex. möjligen kunna räkna på antalet bin, eller kanske också detektera kvalster (Varroa tex) som angriper ett samhälle. Tar vi sedan med en ljudsensor under detta sensorområde så finns det mycket forskning som pågår på hur bina kommunicerar ljudmässigt när olika händelser inträffar. Det kan kanske vara när en ny drottning kryper ut ur sin cell, när man är på väg att svärma, eller när man hittat bra pollen eller nektardrag någonstans osv. Så det här är ett område som vi avser att vidareutveckla allt eftersom!

Vill du/ni vara med i projektet?

Vi vill hemskt gärna ha med flera i projektet, så om ni är intresserade så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss! Fyll i er kontaktinformation i formuläret som finns i menyn ovan, så återkopplar vi så snart vi kan!

Kontakta oss

Kontaktinformation

Tieto Kalmar
Fartygsgatan 6
392 30 Kalmar

+46 10 481 00 00

mikael.ekstrom@tieto.com